Välkommen till Närkesberg

Välkommen till Närkesberg

Avtal om bredbandsfiber är på gång!
Permanentboende ska ha fått det. Fritidsboende får det snart.
Läs mer här.


Jenny Elmgren i Siggetorp med vänner ordnade ett uppskattat luciatåg till häst                                                                                                  foto: Anders Lindkvist

Närkesberg är en livaktig bygd i sydöstra Närke, 2 mil öster om Askersund. Närkesberg är ett tiotal små byar med c:a 200 invånare vintertid och många fler sommartid. Det här är bygdens mötesplats på internet där du kan läsa om och komma i kontakt med företag och föreningar, något som det finns gott om i Närkesberg. Här kan du också se vad som finns att göra och vad som är på gång i trakten.

Se reklamfilmen om Närkesberg (klicka på bilden).


www.narkesberg.se sköts av Närkesbergs Byaråd

Har du någon bra bild från Närkesberg som du vill publicera här?
Skicka den i så fall till narkesbergssidan@telia.com