Välkommen till Närkesberg > Bredband

Bredband

Arbetet med att få ett fibernät för bredband i Närkesberg pågår. Här finns information om planerna och hur läget är just nu. Text längre ner på sidan kan vara delvis inaktuell.


Uppdatering 2018-06-24

Nu börjar det hända saker!

Alla som har beställt fiber av Fibergruppen/Telia har (förhoppningsvis) fått detta meddelande i sms och mail:

Grävning för fiber i Närkesberg kommer att påbörja om ca 2 veckor och kommer att pågå 5 – 6 veckor framåt. Dvs under juni och juli.

Meddelande har även gått ut via SMS (
070-7381813) från mig Robert Keltman på OptoHome som gräver fiber på tomterna fram till stamnätet.

Vad gäller grävning av fiber inom era egna tomter så är det upp till respektive fastighetsägare att markera ut ledningar inom tomten.

Det går även bra att kontakta 
www.ledningskollen.se för markering av elledningar.

 

Trevlig sommar!
Med vänlig hälsning

Robert Keltman
0707381813
robert@optohome.com
OptoHome AB


Kolla med grannar mm så att alla har fått detta meddelande!

Telia har också nyligen skickat ut ett mail till (förhoppningsvis) alla som ska ha fiber, och har lämnat en e-postadress i avtalet. De talar om att installation ska ske inom 3 månader.

I Telias mail finns en länk till en sida med information om din fastighet. Där kan man få det motstridiga beskedet att det ska komma mer information senast två veckor innan 30/6 2018. Förhoppningsvis kommer det bättre information där snart.


Uppdatering 2018-05-27

Nu har beskedet kommit som vi har misstänkt en tid: Fibernätet blir försenat!

i avtalen som fastighetesägare teckande med Telia Öppen Fiber stod att nätet planerades vara färdigt 6-9 månader efter 2017-04-07. Det stycket avslutades med "dock garanterar vi din levernas av fiberanslutningen senast 30 juni 2018". Det datumet kommer de inte att hålla.

Vid en förfrågan förra veckan till Telia Öppen Fiber kom följande svar:
Vi har nu fått svar från vår entreprenör att det har skett en reform i fiberinstallationen i ditt område vilket har medfört en försening. Planerad leverans är just nu 2018-09-30.

Fibergruppen AB (som har haft hand om planering och skickat ut avtalen) har inte svarat på samma fråga om tidplan.


Uppdatering 2018-04-23

Fibergruppen/Telia har lovat att fibernätet ska vara igång senast 30 juni 2018 och det datumet närmar sig snabbt. Närkesbergs Fiberförening har försökt få besked hur det går och fått denna information:

I andra delar av kommunen började grävningen under hösten men gjorde stopp när tjälen kom. Fibergruppen AB sa att de skulle göra klart de sista avtalen för alla områden innan tjälen släppte men det har tydligen inte blivit klart.

För Närkesbergsområdet är de flesta avtal med markägare är påskrivna. Fiberföreningen ser till att de enstaka som har missat dom skriver på och skickar in. Fibergruppen AB hade fler på sin "restlista" men de var klara. Vi hoppas att de inte har missat några som borde stå på restlistan.

Ett problem är avtalet med Trafikverket. Fibergruppen AB väntar på besked och det är oklart om det är något problem eller bara låg hastighet på handläggningen. För övriga områden i kommunen är avtalet med Trafikverket klart. Fiberföreningen hjälper Fibergruppen med att utröna varför det har fastnat.

Fibergruppen AB "är väl medvetna om att datumet för leverans närmar sig och för dialog med Telia om hur de bäst ska lösa detta". Samtidigt säger de att det är Telia som har tecknat avtalen med datum och därmed har ansvaret. Att Fibergruppen är ett helägt dotterbolag till Telia, har gjort det förberedande arbetet och tecknar markägaravtal är tydligen inte tillräckligt för att de ska känna sig bundna av datumet.

Från IP Only har Fiberföreningen inte hört något. Om någon har nyheter om det nätet är de välkomna att meddela ansvarige för denna hemsida, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Även om båda näten blir byggda är det flera som inte kommer att få möjlighet att få fiber nu. Det handlar bland annat om byar med få hus och långa avstånd som Tösnahult, Hjärta och Valsjö. Dessutom går inget av näten fram till de större hussamlingarna i Örstorp och Öjetorp/Sundskullen. Tyvärr har också några hus (bl.a. Siggetorp) hamnat mitt emellan näten. För att nå regeringens mål om bredbandstäckning på landsbygden även i Askersunds kommun bör en större del av dessa hushåll också få bredband via fiber eller mobilnät. Om, när och hur det sker är oklart.

Närkesbergs Fiberförening jobbar med att få klara besked om läget, planer och datum. Just nu är det mycket som är oklart. Förhoppningsvis kommer det mer information snart.


Uppdatering 2017-12-11

Fibergruppen
I andra delar av kommunen är Fibergruppen/Telia igång och gräver men Närkesberg och Gålsjö-Svaldre ligger lite senare.

Markägaravtal är utskickade men alla är inte påskrivna ännu. Ett oväntat problem är  samfällda marker där det är många ägare som gör att det kan ta längre tid än planerat att få alla papper klara. De har inte heller ännu fått alla tillstånd från Länsstyrelsen och Trafikverket.

Planen är att ha alla tillstånd klara när tjälen släpper så att grävningen kan börja då. I så fall har de god marginal till att ha allt inkopplat 30/6 2018. Mellan Gålsjö och Svaldre håller de på att lägga ner rör nu samtidigt som Skyllbergs Bruk gräver ner elkabel.

Totalt är det 74 fastigheter i Närkesbergsområdet som ska anslutas. I Gålsjö-Mörtsjön-Svaldre är det 48 st. Om någon har ångrat sitt nej och har hus där fibern ska dras förbi finns det fortfarande möjlighet att komma med. Kontakta i så fall Fibergruppen eller någon i Närkesbergs Fiberförening (se längre ner).

IP Only
För området från Siggetorp till Kopparberg och Österhult håller de på med upphandling av grävningen. Bygget är ett halvår försenat jämfört med första tidplanen. Formellt beslut att bygga det nätet tas därefter men det är troligt att det blir av. Fibern dras från Haddebohållet, fastigheter i Hallsbergs kommun kommer att ingå i samma nät.

För andra delar av Närkesberg (t.ex. Öjetorp-Sundskullen) ser det tyvärr inte ut att bli något fibernät byggt i denna omgång.

Om du är osäker på om du är med i IP Onlys område kan du få svar om du kontaktar kommunens bredbandsansvariga Inger Trodell Dahl.


Uppdatering 2017-10-15

Senaste informationen och tidplaneringen från Fibergruppen/Telia:

Markavtal
Markavtalen kommer skickas ut under vecka 42.
Det tar längre tid att få klart avtal med Trafikverket, som ansvarar för asfaltsvägar och fortsättningar mot bl.a. Mariedamm.

Grävning
Om markavtalen blir ifyllda börjar de gräva i novmeber.
Grävning kommer att pågå tills tjälen sätter stopp. Resten grävs när tjälen försvinner. Då räknar de med att ha alla markavtal klara.

Inkoppling
Inkoppling börjar inte förrän allt är grävt.
Det innebär i praktiken att fibern blir inkopplad i vår. I avtalen lovar de inkoppling senast 2017-06-30.


Uppdatering 2017-05-21

IP Only har skickat ut ett erbjudande om fiber till fastighetsägare utanför området där Fibergruppen ska bygga ett fibernät. Detta erbjudande har inget samband med Fibergruppens nät, det som Närkesbergs Fiberförening har varit med och påverkat.

Det är oklart om bidragsreglerna för IP Onlys planerade nät men det kommer inte att byggas med samma bidrag som Fibergruppens. Överhuvudtaget är det mycket som är oklart, eller i alla fall okänt för Närkesbergs Fiberförening, om detta erbjudande.

Rådet från Närkesbergs Fiberförening till alla som har fått erbjudandet och vill ha fiber är att anmäla sitt intresse till IP Only. En intresseanmälan innebär ju inte att man förbinder sig att betala något.


Uppdatering 2017-04-22

Fibergruppen har börjat med detaljplanering av nätet (bestämma exakt var fiberkablarna ska grävas ner). I samband med det kommer de snart att börja ta kontakt med ägarna av marken där det ska grävas.

Därefter kommer de att kontakta de som ska ha fiber indraget för att diskutera grävning på tomten och var fiberkablen ska dras in i huset.


Uppdatering 2017-03-04

Beslutat att fibernätet byggs!

Teckningstiden har gått ut och det är tillräckligt många som har tecknat sig så nu blir fibernätet byggt!

Telia/Fibergruppen har skickat ut et brev till alla som har tecknat sig och beskriver vad som händer. De lovar att det ska vara klart senast 2018-06-30 men förmodligen tidigare. Det är inte orimligt att nätet är i drift redan under detta år.

Totalt är det c:a 75 fastigheter som kommer att anslutas. Bland de fastboende är det c:a 90% som har tackat ja och bland fritidsbostäderna ungefär hälften. På slutet har området ändrats en aning så att en fastighet togs bort och två (eventuellt fler) kom med.

Tyvärr innebär inte detta att alla i Närkesberg kan få fiber. Området täcker bara 60% av de fastboende och mindre än hälften av sommarstugorna i Närkesberg. Övriga blir tyvärr utan fiber i denna omgång. Närkesbergs fiberförening har arbetat hårt för att utöka området men bara lyckats marginellt med det. De som är utanför området får hoppas på en nästa omgång statliga bidrag. Dessa är inte beslutade ännu men staten har höjt ambitionsnivån om hur många som ska ha fiber.

Förutom Närkesberg ingår bland annat Marideamm och Gålsjö-Svaldre i områdena Telia/Fibergruppen ska bygga fibernätet.


Uppdatering 2016-12-17

Brev med erbjudande är nu utdelat till alla fastboende (och några fritidsboende) som kan få fiber. Om du inte har fått något, kontakta Joacim Närkeby eller Kenneth Erixon. Se kontaktuppgifter nedan.

Övriga fritidsboende kommer att få erbjudandet per post till sin permanentbostad snart.
Håll utkik efter ett brev från Telia.


Uppdatering 2016-12-14

Nu är avtalen på gång ut i brevlådorna!

Alla som har hus inom området som kan få fiber kommer att få ett erbjudande om avtal inom kort. De inom området som har sagt nej på intresseanmälan får också brevet och har därmed en chans att ångra sig.

Brevet går ut till alla inom området som kan få fiber. Området är samma som presenterades på informationsmötet i somras. Fiberföreningens försök att utöka det har inte lyckats.

Brevet innehåller ett avtal och en broshyr som beskriver vad som kommer att hända när man har skickat in avtalet. Det finns också ett papper som beskriver betalningsalternativ. Kostnaden är 19 900 kr men det finns avbetalningsalternativ.

Det är viktigt att svara senast 31 januari om du vill vara med.

Avtalet skrivs med Telia. Fibergruppen, som står bakom projektet, är ett dotterbolag till Telia. Det är en del ändringar av detaljer, men huvuddragen är samma som beskrevs på informationsmötet i somras.

Enligt Telia tar det normalt 3-9 månader från avtalen är tecknade tills nätet är byggt och fungerar. Enligt det borde det vara igång i mitten av 2017. På avtalet lovar Telia att det ska vara igång senast 30 juni 2018.

Avtalet gäller installation av fiberkabel. Abonnemang av internet, tv mm beställer man sedan separat. Det finns 11 företag att välja på med många olika abonnemang. Man kan också välja att inte teckna något abonnemang om man inte vill använda fibern direkt.

Mer information finns på www.oppenfiber.se
Under rubriken Frågor&Svar finns det bland annat några illustrativa filmer som visar vad som kommer att hända.

Närkesbergs Fiberförenings ansvar tar slut i och med att vi delar ut breven. Vi kommer dock att hålla ett vakande öga på projektet och ställer förstås upp och svara på frågor.
Föreningen består av:

Joacim Närkeby           0583-22 006, 070-59 22 007     j.narkeby#telia.com
Anders Lindkvist         0583-22 019, 070-209 55 38     anders.j.lindkvist#telia.com
Håkan Falkenström     0583-22 007, 070-323 30 15     hakan.falkenstrom#gmail.com
Kenneth Erixon           0583-220 41, 070 330 53 63      k.erixon#telia.com
Thomas Knutsson        0583-22 040, 070-345 19 96     thomas#knutssonsbygg.se
Byt ut # till @ i mailadresserna ovan.

Det går också att skriva till mailadressen narkesbergssidan@telia.com


Uppdatering 2016-11-26

Det har varit tyst om fiberarbetet de senaste månaderna. Det beror på att det är en diskussion om villkoren för att ansluta sig.

Fibergruppen AB skulle under hösten, med hjälp av Närkesbergs Fiberförening, skicka ut avtal till alla som hade anmält intresse.

Fiberföreningen protesterade eftersom avtalet på flera punkter inte alls stämde med vad som sades på informationsmötet i somras.Invändningarna var i huvudsak:
- Fastighetsägarna skulle ansvara för att göra ritningar över dragning på tomten.
- Fastighetsägarna skulle vara ansvariga för att skaffa nödvändiga tillstånd. Det var oklart vilka tillstånd det syftade på.
- Det var begränsningar i vilka operatörer man kunde välja.
- Slutdatum var satt til slutet av 2019.

Nu har Närkesbergs Fiberförening en diskussion med Fibergruppen AB om avtalet. Fiberföreningen gör detta tillsammans med representanter från Mariedamm, Gålsjö-Svaldre och andra områden som ska få fiber i samma omgång. Kommunen är med och stöttar föreningarna det arbetet.


Uppdatering 2016-08-22

Nu har Närkesbergs Fiberförening sammanstäält intresseanmälningarna och skickat dom till Fibergruppen AB som ska bygga nätet. 
Lite statistik:

 • Av de tillfrågade 123 fastigheterna har 94 anmält intresse. Det är 74%.
 • Inom det planerade området finns det 59 hus med permanentboende. Alla har anmält intresse!
 • Av de 60 fritidsbostäderna inom området är det drygt hälften som är intresserade.
 • Strax utanför området (inom några hundra eter från "ändarna") finns det ytterligare c:a 10 fastigheter med intresse. Fiberföreningen ska arbeta för att få med så många som möjligt av dom också.

Det är okänt hur läget är i de andra områdena i kommunen (t.ex. Mariedamm och Gålsjö/Svaldre) men Närkesberg ligger över målet Fibergruppen satte för att gå vidare.

Nästa steg är att Fibergruppen tar kontakt med fastighetsägare som har anmält intresse för att diskutera exakt dragning och skriva bindande avtal. Det kommer förmodligen att ske under hösten.


Uppdatering 2016-07-22

Fibergruppen AB, Närkesbergs Fiberförening och kommunen höll ett informationsmöte den 20 juli. Presentationen från mötet finns att ladda ner på länken nedan för er som missade mötet eller vill läsa den i lugn och ro.
Presentation stormöte 160720.pdf

Några kommentarer och svar på frågor som kom upp på mötet:

 • I presentationen står det att det saknas 5 intresserade i Närkesberg. Den siffran är inaktuell, det är mer än 5 som har anmält intresse sedan det skrevs.
 • Eftersom alla områdena i kommunen utgör ett projekt är det ändå inte helt säkert att det blir av. Det är få intresseanmälningar i Mariedamm, men de har nyss kommit igång med att samla in anmälningar.
 • Det finns ingen chans att utöka området så att "Österbygden" kommer med i denna omgång.
 • Kostnaden för att ansluta sig är 19 900 kr. Sedan är det ingen månadskostnad för fibern, bara för tjänster (t.ex. internetabbonemang) man beställer. Man är inte bunden till någon leverantör.

Vad händer nu?

Personer ur Närkesbergs Fiberförening håller på att kontakta de som ligger inom området och ännu inte har fått fråga om intresse.

Föreningen arbetar för att utvidga dragningen några hundra meter åt några håll för att få med fler fastigheter. Om det kommer att lyckas är oklart.

Under hösten kommer alla som har anmält intresse och ligger inom området att bli kontaktade av Fiberggruppen AB för att teckna ett bindande avtal och diskuera dragning på tomten. Även andra berörda markägare kommer att kontaktas för avtal.

Enligt Fibergruppens tidplan kommer nätet att vara färdigbyggt och i drift under 2017.


Uppdatering 2016-07-02

Information om bredbandsfiber kommer ut i brevlådorna inom några dagar.
Ni kan redan nu läsa dessa blad här:
Information från Närkesbergs Fiberförening
Information från Fibergruppen AB som ska bygga nätet

Ni som inte kommer att omfattas av nätet kommer att få detta informationsblad från i er brevlåda.

Alla som har hus längs den planerade dragningen är välkomna på ett
Informationsmöte onsdag 20 juli kl 1800 i Bergsgården

Där kommer Fibergruppen AB, Askersunds kommun och Närkesbergs Fiberförening att informera och svara på frågor.


Uppdatering 2016-06-21

Nu har arbetet med bredbandsfiber tagit ett stort steg framåt!

Bidraget (från EU via Landsbygdsprogrammet) har beviljats för ett antal områden inom Askersunds kommun, däribland Närkesberg. Några av de andra är Gålsjö-Svaldre och Mariedamm.

Kommunen har gett företaget Fibergruppen i Sverige AB uppdraget att bestämma dragningen och bygga näten. Bidraget är en fast summa för alla områden tillsammans och dragningen av näten har planerats med målet att få med så många som möjligt för den summan.

Närkesbergs Fiberförening har diskuterat dragning med Fibergruppen och fått till förbättringar av det ursprungliga förslaget. Tyvärr gick det inte att påverka så långt som Fiberföreningen hoppades. Det största nederlaget är att nätet slutar strax efter Toltorps Missionshus. Siggetorp är inte med och inte heller området från Laggarfall till Kopparberg och Österhult. Andra områden som inte kom med är Örstorp, Getabo-Öjetorp-Sundskullen, Tösnahult, Valsjö och Rude-Släte. Gränsdragningen har dels styrts av avstånd, en tumregel har varit att inte har mer än 500 m mellan anslutningspunkter. Intresseanmälningarna 2014-2015 har också påverkat dragningen i vissa delar.

Så här är dragningen planerad. En karta med bättre upplösning finns här

De som inte kom med i området nu kan få en ny chans om några år, om det anslås mer bidrag. Nätet kommer att vara förberett för att byggas ut från ändarna senare. Mer information om det finns i detta informationsblad från kommunen. Fiberföreningen kommer under sommaren att dela ut det i brevlådorna i de områden i Närkesbergstrakten som inte kom med.

De som är inom området där fiber ska dras kommer att få mer information i brevlådorna snart. Ett av de två bladen finns här redan nu: Fiberinfo_160620.pdf

Någon gång i juli (preliminärt 20 juli) kommer det att vara ett informationsmöte där Fibergruppen AB, kommunen och Fiberföreningen kommer att informera om vad som ska hända och svara på frågor. När datumet är bestämt kommer bladen ut i brevlådorna. Dessutom kommer informationen kommer att spridas på andra sätt, digitalt och i pappersform.

Efter mötet kommer Fiberförenigen att åka runt och fråga om intresse för alla som har möjlighet att ansluta sig. De som har anmält intresse 2014-2015 räknas som intresserade, men Fiberförenigen kanske kommer att kontakta de för att få mer uppgifter. Du kan anmäla intresse redan innan du blir kontaktad, se informationsbladet som finns på denna sida och som snart kommer i brevlådan. Om du svarade nej på intresseförfrågan tidigare kanske du får frågan igen, men om du är intresserad ska du anmäla det snarast. Du som inte har fått fråga tidigare kommer säkert att bli kontaktad. Om du inte minns vad du har sagt kan du alltid anmäla dig för säkerhets skull. Den här intresseanmälan är inte bindande.

I nästa steg kommer Fibergruppen AB att kontakta alla som har anmält intresse för att diskutera dragning genom trädgården och få ett bindande avtal påskrivet.

Anslutningskostnaden kommer att vara max 20 000 kr. I det ingår grävning till huset och en låda i huset färdig att ansluta till en dator. Abonnemang beställer man separat beroende på vad man vill ha. Vill man inte ha något internetabonnemang just då kommer det inte att var någon månadskostnad.


Texterna nedan innehåller kompletterande information men är delvis inaktuella.

Uppdatering mars 2016

Det ettåriga dödläget i fiberarbetet har släppt!

Landsbygdsprogrammet har anslagit 9 miljoner kronor för bredbandsutbyggnad i sex områden i norra och östra delen av Askersunds kommun. Närkesberg är att av de områdena, Gålsjö-Svaldre och Mariedamm är några av de andra. Fördelningen mellan områdena är inte bestämd, den beror på var man får flest anslutna fastboende för pengarna.

Kommunen har gett företaget Fibergruppen AB i Norrköping i uppdrag att projektera områdena. De har gjort ett förslag till dragning i Närkesberg, ett förslag som är en skrivbordsprodukt som definitivt kan förbättras. Den tar inte hänsyn till vilka hus som är fritidsbostäder och givetvis vet de inte var intresset är störst. Närkesbergs Fiberförenings styrelse har börjat en diskussion om alternativ för att få med fler hus.

Eftersom bidraget ska gå till fastboende fokuseras arbetet på dessa. Fritidsbostäder kommer att kunna anslutas om ledningarna går förbi eller om anslutningsavgifter för husen räcker till att betala den extra dragningen. Grovt sagt räcker anslutningsavgiften per hus till 100 m grävning. 

Projektören Fibergruppens förslag med Fiberföreningens ändringar kommer att täcka in större delen av husen i följande byar:
- Knutstorp
- Bengtstorp
- Folketorp
- Emme inkl. Sjölunda/Kullalandet
- Berg
- Gilltorp
- Toltorp inkl. ”centrala Närkesberg”

För Örstorp och området från Siggetorp till Kopparberg och Österhult är det mer osäkert men långt ifrån uteslutet.
Det ser svårare ut att få med Getabo, Öjetorp/Sunsdkullen, Tösnahult och Valsjö, men Fiberföreningens styrelse ska göra vad som är möjligt för att få med de också.

Rude och Släte finns inte med i nuvarande projekteringsförslag. Det bästa sättet att ansluta dessa är med en separat anslutning till telefonstationen i Släte eller en kabel från Svaldre. Fiberföreningens styrelse ska arbeta för det också, men det är en delvis separat aktivitet.

Tidigare beslutade länsstyrelsen att anslutningsavgiften skulle vara 15 000 kr men det verkar inte gälla längre. Summan 19 900 kr nämns, men är inte beslutad. Abonnemangsformer och månadsavgifter är inte bestämda.

Nätet kommer att utgå från telefonväxeln vid gränsen mellan Berg och Gilltorp. Den har fiber dit men behöver kompletteras med utrustning för att ge den totala hastighet på 10 Gbit/s som behövs. Hastigheten för anslutna hus kommer att bli minst 100 Mbit/s, troligen upp till 1 Gbit/s. (Adsl som finns nu i Närkesberg ligger i området 2-50 Mbit/s.) Kablarna kommer främst att grävas ner längs vägar. Kabel nedgrävd på tomten fram till husvägg kommer att ingå för alla som ska anslutas.

I dagsläget (25 mars) är mycket oklart men det verkar hända saker snabbt nu. Så fort det klarnar kommer Fiberföreningen att kalla till ett informationsmöte, förhoppningsvis tillsammans med kommunen och projektören Fibergruppen. Tidplanen är allt ska vara nedgrävt och i drift under 2017.

Under året kommer det att tecknas avtal med alla som ska vara med och berörda markägare. Erbjudande om anslutning kommer att gå till alla som kommer med i nätets område. Det gäller både de som har sagt ja och nej på intresseanmälningarna, men dragningen av nätet kommer delvis att styras av svaren på intresseförfrågningarna.

Mer information kommer ut här så fort det finns något att rapportera.
Om du vill få reda på när det kommer ut ny information kan du följa Byarådets facebooksida.
Om du har frågor kan du kontakta någon ur Fiberföreningens styrelse, som är: Joacim Närkeby, Anders Lindkvist, Kenneth Erixon, Håkan Falkenström eller Thomas Knutsson.
Du kan också skriva mail till narkesbergssidan@telia.com


Uppdatering oktober 2015

Delar av fiberföreningens styrelse har träffat representanter för länsstyrelsen och kommunen. Resultatet blev en hel del värdefull information, men också ett negativt besked: Beslutet om bidragsregler kommer att dröja flera månader till.

Nu är det EU som har synpunkter på texten i regelförslaget. Realistiskt sett kommer det att dröja till ett tag in på 2016 innan texten blir omarbetad och beslutad. Sedan ska länsstyrelsen och styrelsen för Region Örebro utforma sitt arbete efter det beslutet. Det innebär att beslutet om bidrag kan dröja till nästa sommar, i värsta fall längre.

Innan beslutet kommer går det inte att göra något, eftersom vi inte vet hur ansvarsfördelningen kommer att bli mellan fiberföreningen, projektören, länsstyrelsen och Region Örebro. Vilket företag som blir projektör bestäms inte heller förrän efter att bidragsreglerna är beslutade.

Det var ändå en hel del positiva besked:
- Askersunds kommun har pekat ut Närkesberg som ett prioriterat område.
- Länsstyrelsen tycker att det är ett område där man får relativt många anslutningar i förhållande till kostnaden, och därmed intressant.
- Intresseanmälningarna för fastboende överskrider minimikraven, både i antal och andel av tänkbara fastigheter.
- Det faktum att vi har en organisation, kontakter, engagerade personer och intresseanmälningar gör att vi är så rustade det går att vara när beslutet kommer.
- En knäckfråga har varit om det finns fiber fram till telefonstationen i Närkesberg. Nu fick vi bekräftat att det är så. Även stationen i Släte har fiber draget dit.

Vi diskuterade hur stort område som kommer att anslutas. Det är något föreningen inte kan bestämma över, det avgörs av hur långt projektören kommer med de pengar som finns (bidrag, anslutningsavgifter mm). I valet mellan olika ytterområden kommer de att väljas som ger flest anslutna (permanentboende) i förhållande till kostnad att lägga ner fibern. De som hamnar strax utanför området kan få en möjlighet att ansluta till en högre kostnad och/eller egen grävning. Det blir då en förhandlingsfråga med projektören.

I området Rude-Släte finns det ett antal fastigheter som ligger ganska tätt men avståndet till Närkesberg är ju långt med få hus längs vägen. Förutom att dra en fiber den vägen finns alternativet att ansluta till telefonväxeln i Släte. Vilket alternativ som blir billigast, och om något blir verklighet går inte att säga nu.

Bidraget ska bara gå till att ansluta permanentboende. Fritidshus kommer att anslutas om de ligger så nära där ändå fiber dras att anslutningsavgiften räcker till för den extra kostnaden. Den räcker till c:a 100 m extra längd per fritidsbostad. Med andra ord kan fritidshus längs vägar där fiber dras och större sommarstugeområden få anslutningar.

För de som inte får (eller vill ha) fiber kommer det att finnas följande alternativ:
- ADSL via telefonledning, så länge den finns kvar.
- Mobilt bredband (3G/4G).
- Sattelit. Hastigheten är hög och utrustning och månadskostnader börjar komma ner i rimliga nivåer.

Länsstyrelsen har tidigare beslutat att anslutningskostnaden ska vara 15 000 kr. Eftersom reglerna inte är beslutade är det inte hugget i sten att det blir så, men det mesta pekar på det.

Lite statistik om intresseanmälningarna:
- Vi har frågat alla permanentboende och c:a hälften av fritidsboende från Knutstorp till Österhult och Tösnahult. Vi har inte frågat i Öjetorpstrakten, Valsjö och Hjärta. I Rude och Släte kommer vi att fråga.
- 65 permanentboende har anmält intresse.
- De är 96% av de tillfrågade permanentboende.
- Bland fritidsbostäderna är intresset c:a 50%.
- Totalt har vi 99 som har anmält intresse. Dessutom är det c:a 50 fritidsboende inom området som inte är tillfrågade.

Det blåa området på kartan nedan är det där vi vet att det finns intresse och därmed det område vi önskar få anslutet med fiber.

Det röda området är det där husen ligger tätare och därmed har större chans att bli anslutna. Det är området fiberföreningen prioriterar i första hand. Det området har utökats sedan starten för ett år sedan. Nu är Tösnahult, Valsjö och Örstorp med i det området.

Det finns ingen garanti för att alla hus inom det röda området kan bli anslutna, lika lite som hus utanför det området är chanslösa. Vilka som får möjlighet bestäms av projektören med hänsyn till bidragets storlek och grävningskostnader.


Uppdatering augusti 2015

Under sommaren var tanken att teckna avtal med de som är intresserade att få bredbandsfiber och berörda markägare. Tyvärr blev det inte så.

Orsaken är att det inte går att teckna avtalen innan en projektör är utsedd av länsstyrelsen. De kan inte utse projektör innan de har fattat beslut om bidragsreglerna. Det beslutet var planerat att tas under våren men är uppskjutet till hösten (senaste budet var oktober).

Innan det beslutet är taget kan fiberföreningens styrelse inte göra så mycket. Exakt vad som går att göra innan dess har det inte gått att få besked om innan semestrarna.

Nu när berörda personer är tillbaka ska styrelsen undersöka vad som går att göra för att vara först i kön när det går att komma vidare.


Uppdatering maj 2015

Närkesbergs Fiberförening är bildad!

I början av maj bildades Närkesbergs Fiberförening Ekonomisk Förening.
Än så länge består föreningen bara av en interimsstyrelse med följande personer:
Ordförande: Joacim Närkeby
Sekreterare: Anders Lindkvist
Övriga styrelseledamöter: Kenneth Erixon, Håkan Falkenström, Thomas Knutsson
Det är samma personer som tidigare utgjorde Byarådets Fibergrupp.
Kontaktuppgifter: se längst ner på denna sida.

Nu ska följande saker ske (turordningen är för närvarande oklar):

 • Konstituerande möte som samtidigt är informationsmöte
 • Kontakt med entreprenör som ska bygga nätet. Entreprenören kommer att utses av länsstyrelsen.
 • Tecknande av avtal med markägare där kablar ska dras.
 • Tecknande av bindande avtal med fastighetsägare som är intresserade att ansluta sig.

Eftersom bidragsreglerna inte blir beslutade förrän i höst kan inget projekteringsarbete starta innan dess. Vad som är meningsfullt att göra innan dess är för närvarande oklart. Styrelsen ska diskutera det med länsstyrelsen.
Ett viktigt beslut har länsstyrelsen tagit: Det ska kosta 15 000 kr per hushåll att ansluta sig.

Askersunds kommun har meddelat länsstyrelsen att Närkesberg är ett av de prioriterade områdena för fiberutbyggnad. Föreningens ambition är att göra så mycket som möjligt så att Närkesberg står först i kön när länsstyrelsen har beslutat om reglerna.

Fiberföreningen har bestämt för att i första hand försöka få ett nät till fastigheterna på kartan nedan. Det skiljer sig en del från det tidigare området på kartan längre ner på denna sida.

Det finns intresse även utanför detta område att vara med.Föreningen ska arbeta för att sträcka ut nätet så långt som möjligt inom området som är inrignat nedan, men sannolikheten kunna täcka hela området är liten.

Det som avgör hur stort området blir är en kombination av bidragssumma, kostnader och intresse att ansluta sig. Enkelt beskrivet bygger entreprenören så långt som bidraget och 15 000 kr per hushåll räcker. Entreprenören kommer att lägga nätet så att så många som möjligt kan anslutas för de pengarna. Där husen ligger tätare är det större chans att komma med, medan enstaka hus med lång kabelväg ligger sämre till. Den gränsdragningen kan inte föreningen påverka.

Under hösten undersökte fibergruppen intresset genom att fråga en stor del av fastighetsägarna i Närkesberg. Syftet var att undersöka var intresset och att kunna visa upp en bra statistik för kommun och lässtyrelse. Det gav bra siffror, trots att inte alla blev tillfrågade.

- Ni som har anmält intresse kommer att bli kontaktade med fråga om ett bindande avtal när det är dags.
- Ni som inte har blivit tillfrågade kommer att bli det när det är dags för ett bindande avtal.
- Ni som har sagt nej när ni blev tillfrågade tidigare kommer eventuellt att få frågan igen senare, beroende på var nätet byggs. Om ni har svarat nej men ändrat er, hör av er till någon i fiberföreningens styrelse.


 

Uppdatering januari 2015

Efter diskussion med Länsstyrelsens bredbandssamordnare har Byarådets fibergrupp fått lite mer klarhet i regler och hur arbetet ska göras.

Länsstyrelsen har målsättningen att 90% av hushållen på landsbygden ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020. (Adsl som finns idag via telenätet är inte snabbt nog att räknas med i den statistiken.) Idag är det 8% av hushållen i länet som uppfyller kravet. I Askersunds kommun är siffran 6%. Närkesberg är ett av landsbygdsområdena som Länsstyrelsen pekar ut som prioriterat att bygga ut.

De nya reglerna för bidraget är inte beslutade så för tillfället går det inte att söka något bidrag. Det är oklart när de blir beslutade, prognosen nu är omkring september. Trots det går det att göra en del förberedelser.

Askersunds kommun ska avgöra i vilka områden bidragspengarna ska satsas. Bidragen kommer från staten och administreras av Länsstyrelsen men kommunens bredbandssamordnare ska avgöra var de ska satsas. Idag är den tjänsten vakant i Askersunds kommun.

Det är troligt att reglerna kommer att likna reglerna för de tidigare bidragen. I så fall gäller följande, om det ges bidrag för Närkesberg:

 • Det kommer att kosta 15- 20 000 kr att ansluta ett hus. I det ingår grävning och kabel fram till husväggen och en anslutningslåda.
 • Summan gäller inom ett område vars storlek bestäms under projekteringen. Fibergruppens hoppas att området åtminstone blir det som är inringat på kartan nedan. Områdets gränser är inte exakt bestämda. Hus strax utanför området kan få möjlighet att ansluta sig och hus strax innanför är inte garanterade att komma med.

 • Bidraget ska gå till fast boende. Fritidshus som kräver kort separat dragning kan också anslutas. Hus utanför området kan anslutas till en högre avgift.
 • Bidraget är en viss summa för området. Den får utgöra max 70% av totalkostnaden. Resten ska täckas av anslutningsavgifter och eventuella delfinansiering av företaget som bygger nätet.
 • Länsstyrelsen kommer att utse ett företag som projektör. Den kommer att bygga och därefter äga nätet.
 • De anslutna kan köpa internet-, tele-, tv-abonnemang mm av valfri leverantör. Man kan också välja att ansluta huset men inte koppla in sig direkt. Det är då inga månadskostnader.

Än så länge drivs arbetet som en arbetsgrupp inom Byarådets men det kommer att bildas en förening separat förening för arbetet. Den föreningen kommer att ta in anslutningsavgift och hjälpa till kontakter med markägare. Pengarna kommer sedan att betalas till företaget som bygger nätet. När nätet är byggt kommer föreningen att avvecklas.

Vad händer nu?

 • Fibergruppen håller kontakt med myndigheter mm. Viktigt är bland annat att veta när bidraget går att söka och att diskutera med kommunens bredbandssamordnare, när den blir utsedd.
 • På Byastämman (Byarådets årsmöte) i vår kommer fibergruppen att informera om allt den vet.
 • Under våren kommer en fiberförening att bildas.
 • Föreningen kommer under våren att teckna avtal med intresserade hushåll som finns inom det aktuella området. I samband med det kommer en handpenning att tas upp. Ifall området krymps under projekteringen kommer förstås de hushåll som hamnar utanför att få tillbaka handpenningen.
 • Förberedande diskussioner kommer att ske med markägare.

Tanken är att så fort bidragsreglerna blir beslutade ska Närkesberg stå färdiga att ansöka så att vi hamnar tidigt i kön. Förhoppningen är att gräva ner kablarna och få igång nätet 2016.


Mer information
Texten nedan är utlagd här i november 2014 och modifierad i januari 2015.

Vem driver arbetet?

Arbetet startade efter en diskussion på Byastämman våren 2014. Det sker tills vidare i en arbetsgrupp inom Byarådet. Arbetsgruppen består av Joacim Närkeby, Kenneth Erixon, Anders Lindkvist, Håkan Falkenström och Thomas Knutsson. Fler är välkomna att hjälpa till.

Vilka är fördelarna med bredbandsfiber?

En fördel är förstås ett mycket snabbt och stabilt bredband (minst 100 Mbit/s garanterat). Dessutom kan man få telefon och tv till en lägre kostnad. Man slipper då telefonledning och tv-antenn som kan krångla och leda in åskan (fibern är nedgrävd och leder inte ström).

Huset kommer att stiga i värde med fiberanslutning. Hur mycket är svårt att säga, men det kommer att bli viktigare med tiden. Jämför med el- och telefonanslutningar.

Det görs många försök inom hemtjänst och sjukvård med att fjärrövervaka patienter via internet. För att använda sådana lösningar krävs snabbt och stabilt bredband.

Jag har ADSL via telenätet idag och är nöjd med det. Varför ska jag skaffa fiber?

Hastigheten är ju ett skäl. Ett annat är att det är osäkert hur länge det fasta telenätet kommer att finnas kvar med samma utbredning. Generellt sett är fiberanslutning också mer funktionssäkert än adsl. För kommande tjänster som t.ex. hemtjänsten fjärrövervakning är det osäkert om adsl räcker.

Mobilt bredband räcker för mig nu. Är inte framtiden trådlös?

Med ett mobilt bredband betalar man oftast för datamängd, något som blir dyrt om man använder det mycket (t.ex. för att titta på tv eller film). Med fiber finns inga sådana begränsningar. Trenden är att de allra flesta skickar mer och mer data över internet.

De utlovade hastigheterna för mobilt bredband är maximal hastighet. De gäller bara om man är nära en sändare och få andra använder den sändaren samtidigt. Verklig hastighet är oftast mycket lägre än maxhastigheten. Hastigheten varierar över tiden och kan tidvis vara för låg för att se på film/tv mm.

Mobilt bredband blir dyrare ju mer man utnyttjar det och långsammare ju fler som utnyttjar det. Mobilt bredband kommer inte att kunna konkurrera med fiber i kostnad och hastighet inom överskådlig tid.

Jag bor utanför det planerade området men vill ändå vara med. Vad har jag för möjligheter?

Fibergruppen vet att det finns ett antal personer utanför området som väldigt gärna vill vara med. De har hamnat utanför området eftersom det skulle gå åt lång kabeldragning i förhållande till antalet anslutna hus. Kostnaden för kabel inklusive grävning är c:a 150-170 kr/m. Om bidragsreglerna gör det möjligt att ta med dessa kommer området att utökas.

Tyvärr finns det på samma sätt en risk att området krymper en del om det kostar för mycket att ta med en del i utkanterna av det tänkta området. Det är framför allt den östra delen av området där husen ligger glesare.

Jag har hus inom området men har inte blivit tillfrågad.

Fibergruppen har frågat de flesta, men inte fått tag i alla fritidsboende. Det har inte varit kritiskt med 100% svarsfrekvens i intresseanmälningarna. De som inte har blivit tillfrågade kommer att bli kontaktade när (om) det blir dags att skriva avtal, så de har inte ”missat tåget”.

Om jag har sagt nej på intresseförfrågan, kan jag komma med ändå senare?

Kanske. Om ditt hus ligger där fibern kommer att dras förbi har du möjlighet att hoppa på senast i samband med att de bindande avtalen skrivs. Du behöver i så fall kontakta någon ur fibergruppen (se längre ner) så snart som möjligt. Om fibernätet inte passerar nära huset går det förmodligen inte att komma med.

Finns det tillräckligt intresse?

För att företag som bygger fibernät ska vara intresserade krävs att c:a 25 hushåll vill ansluta och att de är minst 70% av husen i området. Hittills är det c:a 100 husägare som har anmält intresse, varav c:a 60 fast boende. Bland de fast boende är det c:a 90% som har visat intresse. Antalet uppfyller alltså kraven med marginal.

Bidragen ska bara gå till fast boende men fritidshus som kan anslutas utan att det behöver delfinansieras av bidrag kan komma med. I praktiken innebär det att det kan vara upp till c:a 100 m grävning speciellt för det huset. Det kommer förmodligen att finnas möjlighet att ansluta mer avlägsna hus till en förhöjd kostnad.

Om jag vill ansluta mitt hus senare, är det möjligt?

Ja, det är tekniskt möjligt, men mycket dyrare och besvärligare än att vara med från början.

Förutom att det är mycket engångskostnader då går det inte att få bidrag för grävning och inkoppling vid anslutning senare. Om det är långt till en lämplig punkt på nätet blir det förstås ännu dyrare.

Hur läggs kabeln ut?

I huvudsak kommer kabeln att dras längs vägar. Ett plaströr grävs ner och sedan blåses de tunna fiberkablarna (en fiber per anslutet hus) genom rören.

Hur och när får vi mer information?

Informationen på denna sida kommer att uppdateras så fort det finns något att berätta.

På Byatämman under våren (datum ännu ej bestämt) kommer det att ges mer information.

Under våren kommer fiberföreningen att kontakta husägare för att skriva bindande avtal.

Om du vill ha mer information nu kan du kontakta någon av medlemmarna i Närkesbergs Byaråds Fibergrupp.
Joacim Närkeby           0583-22 006, 070-59 22 007     j.narkeby#telia.com
Anders Lindkvist         0583-22 019, 070-209 55 38     anders.j.lindkvist#telia.com
Håkan Falkenström     0583-22 007, 070-323 30 15     hakan.falkenstrom#gmail.com
Kenneth Erixon           0583-220 41, 070 330 53 63      k.erixon#telia.com
Thomas Knutsson        0583-22 040, 070-345 19 96     thomas#knutssonsbygg.se
Byt ut # till @ i mailadresserna ovan.

Det går också att skriva till mailadressen narkesbergssidan@telia.com