Välkommen till Närkesberg > Föreningar, Kultur

Föreningar, Kultur

Fotbollsklubben Silva
Samarbete mellan Närkesbergs IK och Skyllbergs IK
Föreningen spelade i div 7 2017 men har inget fotbollslag 2018

Föreningen ASLJ – Turistleden
Jobbar med att bevara minnet av järnvägen ASLJ och att göra dess banvall till en turist/cykelled
www.aslj.se

Föreningen Östra Lerbäcks Historia
Dokumenterar Närkesbergs historia och har gett ut två böcker om Närkesbergs historia. 
hemsida   mail: narkesbergsboken2@telia.com
Kontaktperson: Anders Lindkvist 0583-22 019 

Hjärtasjöns Fiskevårdsområdesförening
Förvaltar fisket i Hjärtasjön och närliggande vattendrag.
mer info
Kontaktperson: Gunilla Linse-Jansson 0583-221 73, 070-664 76 52

Närkesbergs Byaråd
Förvaltar Bergsgården, ordnar fester, har hand om denna hemsida och är bygdens röst mot myndigheter mm.
Mer info  Facebooksida
Kontaktperson: Susanne Qvick 0583-222 66, 0702-77 12 66, susanne.qvick@telia.com

Närkesbergs Hästsportförening
Ägnar sig åt hästsport med bas i Stall Släte.
Kontakt: narkesberg.hsf@hotmail.com 
www1.idrottonline.se/NarkesbergsHSF-Ridsport

Närkesbergs Idrottsklubb
Närkesberg IK sysslar förstås med idrott men också annat som t.ex. att ge ut lokaltidningen NIK-aren. mer info  Facebooksida
Kontaktperson: Bo Karlsson 0583-22 149

Storsjöns fiskevårdsområde
Förvaltar fisket i Storsjön, Örgaveln, Långsjön, Svaldresjön m.fl. sjöar och vattendrag i närheten
Information om fiskekortpriser och försäljningställen
Ordförande: Lars Brohmée 0583-34 054, Tillsyningsman: Ken Lampa 0583- 22 088

Toltorps Missionshusförening
Förvaltar Toltorps Missionshus som ägs av alla som äger lantbruksfastighet i Närkesberg. Mer info
Ordförande: Anders Lindkvist 070-209 55 38

Saknar du din förening här eller är uppgifterna felaktiga?
Kontakta webansvarige Anders Lindkvist, kontaktuppgifter längst ner på sidan.