Välkommen till Närkesberg > Föreningar, Kultur > Närkesbergs Byaråd

Närkesbergs Byaråd

Närkesbergs Byaråd är föreningen som jobbar för alla Närkesbergare, och där alla Närkesbergare är medlemmar.

Föreningens verksamhet:

  • Förvaltar Bergsgården
  • Är bygdens språkrör mot myndigheter mm
  • Har hand om denna hemsida www.narkesberg.se
  • Arrangerar fester och andra aktiviteter
  • Är medarrangör i Lerbäcksmarken

Styrelse
Ordförande: Ann-Sofie Erixon, Toltorp, tel 070-283 42 36, as.erixon@telia.com
Vice ordförande: Lennart Eklund, Eketorp
Sekreterare, Webmaster: Anders Lindkvist, Emme, narkesbergssidan@telia.com
Kassör: Anders Hellström, Knutstorp
Ledamot, vice vaktmästare: Lennart Lindell, Toltorp
Ledamot: Regina Fallberg, Släte
Ledamot: Gunilla Linse-Jansson, Kopparberg
Ledamot: Jesper Huss-Balkstedt, Örstorp
Adjungerad vaktmästare, bokningsansvarig: Susanne Qvick, Tösnahult, tel 0583-222 66, 0702-77 12 66, susanne.qvick@telia.com