Välkommen till Närkesberg > Föreningar, Kultur > Närkesbergs Idrottsklubb > Närkesberg och NIK under 84 år

Närkesberg och NIK under 84 år

 • 1929 N�rkesbergs Schack- och Idrottsklubb bildas. F�rsta t�vlingen �r en propagandat�vling p� skidor. Ordf�rande i klubben och i schacksektionen blir Ernst Berglund. Dr�ng i Rude. Politiskt medveten idealist. Bildar tillsammans med andra fredsv�nner vid samma tid Svenska Freds lokalavdelning i Askersund.
 • 1930 Fotbollslaget spelar elva matcher.
 • 1931 Klubben har nu tjugoen medlemmar.
 • 1933 Skogsvallen tas i bruk. P� klubbm�te beslutas att mark�garen inte f�r ha korna p� bete p� plan, men han f�r ta gr�set. Fotbollsdr�kter anskaffas. Svarta byxor, bl� tr�ja med vit krage och vita manschetter. Gul tr�ja till m�lvakten. Klubben deltar i tiolagsserien med sydn�rke- och �stg�talag. Norralund blir festplats f�r klubben. Klubben har �ven pojklag.
 • 1934 M�lvakten blir deltidsproffs genom att erh�lla 2:50 f�r varannan match, �eftersom han m�ste leja n�gon i sitt st�lle f�r att komma ifr�n�. Beslutas vidare att spelarna vid hemmamatch ska f� en gratis dricka.
 • 1935 �rsm�tet beslutar att bygga omkl�dningsrum samt plank mot landsv�gen vid Skogsvallen. N�got hakar dock upp sig, varf�r beslutet fattas p� nytt p� �rsm�tet 1938.
 • 1936 Klubben blir medlem i Riksidrottsf�rbundet. F�rsta klubbm�sterskapet i allm�n idrott.
 • 1939 Vid tio�rsjubileet sk�nker Folket i Bild en vacker ordf�randeklubba till klubben. F�r f�rsta g�ngen med i fotbolls-DM.
 • 1940 Omkl�dningsrummet f�rdigt.
 • 1946 F�rsta dansen p� Hj�rtalogen.
 • 1949 Anne-Marie Nylund-Johansson tar sitt f�rsta DM i bordtennis. Det kommer att bli ytterligare sju. Under 1949-1955 tar NIK elva DM-tecken i bordtennis.
 • 1952 Festplatsen Norralund l�ggs ner och festerna flyttas till Skogsvallen. A-laget vinner sjuan.
 • 1955 Vinner division sex. Upp i femman.
 • 1956 Degradering tillbaka till sexan.
 • 1958 Tr�nare anlitas f�r f�rsta g�ngen.
 • 1961 Erik Gustavsson blir lagledare f�r A-laget
 • 1962 F�rsta biof�rest�llningen i NIK:s regi i Sveasalen. Till maskinister utses �ke Karlsson och Sture Falkenstr�m.
 • 1965 Lars Jansson �rets b�ste fotbollsspelare.
 • 1966 och 1967 Hans Bergkvist �rets b�ste fotbollsspelare
 • 1968 Medlemsv�rvningst�vling. Vinnaren, Alf Saxin, f�r i pris �ka till R�sunda och se VM-kvalmatchen mellan Sverige och Frankrike. Medlemsantalet �kar fr�n trettiosju till etthundrasextio. �ke Karlsson blir ordf�rande i klubben. �rets b�ste fotbollsspelare Ola Gustavsson. B�ste pojklagsspelare i Lerb�cks kommun Ingvar Karlsson. Damgymnastik i skollokalerna.
 • 1969 Nya arenan Bj�rklundavallen �ntligen f�rdig f�r spel. Fyrtio�rsjubileumsfest p� Sandviksbaden. Sjua i division sex.
 • 1972 Vinner sexan. �ven B-laget vinner sin serie. Juniorlaget tv�a.
 • 1973 Nykomlingarna N�rkesberg tv�a i femman.
 • 1974 �ter tv�a i serien.
 • 1975 A-laget fyra i serien. DM-m�stare. B�de B- och C-lagen vinner sina serier.
 • 1976 A-laget vinner femman i utklassningsstil. Upp i fyran! Sten Svensson ny tr�nare.
 • 1977 Fyra i division fyra. H�rda tag i seriematch mot Skyllberg. Tre utvisade. �tta gula kort. �nd� tycker domaren att han tagit i f�r lite. Sextondelsfinal i Svenska Cupen. Diskuteras anordnandet av ett l�nglopp p� skidor.
 • 1978 Femma i serien. �Gubben� Sj�berg ny tr�nare. Motionsdans i Bergg�rden.
 • 1979 Skidsektionen livaktig. L�ngloppet p� skidor, Sk�ler�nnet succ�. P� s�songsavslutningen kommer femtiotalet skid�kare. Skyttef�reningen fyller sjuttiofem. NIK bygger tennisbana. A-laget fyra i division fyra. B-laget vinner elitreservserien. C-laget femma i klass II s�dra reserv. Massor av folk p� den �rliga Trivselkv�llen. Finns uppgifter om allt fr�n sexhundra till tolvhundra bes�kare. Femtio�rsfest p� Grottan i Hallsberg.
 • 1980 Hans Bergkvist �terkommer som lagledare f�r A-laget. Flickfotbollen startar.
 • 1981 Ulf Gustavsson blir spelande tr�nare. Flicklaget sexa i korpserien. NIK-bingon samlar som vanligt mycket folk. Upp emot hundra i publiken.
 • 1982 Skolan brinner ner. A-laget kvar i fyran, men det h�nger p� sista matchen. Tr�ningsl�gret i Danmark b�rjar n�stan bli institution. Trehundrafemtio skid�kare i Sk�ler�nnet.
 • 1983 Motionscykelloppet Byatrampen samlar fyrtiotalet cyklister. G�-Lunka-L�p samlar �ttio�tta.
 • 1984 Sveasalen klar som nytt omkl�dningsrum. A-laget nia i serien. Bergsg�rden invigs.
 • 1985 Degradering till division fem f�r A-laget. M�nga skador p� v�ren en av f�rklaringarna. NIK:s danser sl�r alla rekord. �Peje� Manfredsson ny tr�nare.
 • 1986 Hans Bergkvist avtackas som A-lagsledare efter mer �n trettio �r som spelare och ledare. (Men ska snart �terintr�da i tj�nst.)� Jaktstig i H�llebo f�r f�rsta g�ngen i NIK:s regi. Ulf Gustavsson �ter som tr�nare.
 • 1987 �ke Karlsson utses till �rets Idrottsledare av �rebro l�ns sportjournalister. Sk�ler�nnet anordnas f�r sista g�ngen med tv�hundra startande. A-laget fyra i division fem. Lars Ingen�s ny lagledare f�r A-laget.
 • 1988 Som vanligt Sylvesterbal i Bergsg�rden. A-laget trea i serien.
 • 1989 �ntligen asfalt p� landsv�gen �ver hela Svaldreskogen. Hans N�fver ny tr�nare.
 • 1990 Det g�r bra f�r veteranlaget. Pojkar 11-12 vinner sin serie. A-laget fyra. Kommunm�stare. Sista gudstj�nsten i Betaniakapellet.
 • 1991 A-laget kommunm�stare.
 • 1992 H�nger kvar i femman med ett n�drop. ICA-aff�ren l�ggs ner.
 • 1993 N�rkesberg och Mariedamm sl�r samman sina fotbollslag. N�rkesberg/Mariedamm FF bildas. F�reningen har �tta lag i seriespel. A-laget �ker ur femman. F�rsta Konst- och Hantverksutst�llningen arrangeras av Ulla och Thomas Falkenstr�m i Toltorp. Antalet bes�kare r�knas i hundratal. Efter n�gra �r har bes�karantalet v�xt till �ver tre tusen. Ny livsmedelsbutik N�ra Dej.
 • 1994 Flicklaget vinner serien.
 • 1995 Som vanligt byavandring. I �r i Bengtstorp och Knutstorp. John Lindkvist blir �rets N�rkesbergare f�r sina insatser med byavandringarna. Flicklaget hamnar mitt i serien. Styrbj�rn Lindstr�m, tidigare ICA-handlare, viceordf�rande i klubben och redaktionsmedlem i NIK-aren, avlider i en drunkningsolycka.
 • 1996 Serieseger f�r flicklaget under ledning av Victoria Nilsson och Ulrica Nilsson. Ett av Sveriges �ldsta jaktlag, Bergalaget, firar hundra �r. Fredrik Wennerstrand ny tr�nare.
 • 1997 �rets n�rkesbergsrevy heter �OS i byn�. A-laget tv�a i sexan. I kvalet vinst mot �stansj� och f�rlust mot Skyllberg. Missar d�rmed femman. Minskade �ppettider och frivilligarbete ska r�dda aff�ren N�ra Dej.
 • 1998 Seriespel i innebandy startar i division fem. A-laget i fotboll m�ter �SK i Sparbankscupen. F�rlust 3-8. Alla N�rkesbergs/Mariedamms m�l p� bonusstraffar. A-laget femma i serien. Veteranlaget vinner sin serie.
 • 1999 Innebandylaget upp i fyran. Bergkvists s�gverk l�ggs i malp�se. Sjuttio�rsfest p� Stinsen i Hallsberg.
 • 2000 �Kall och bl�t simskola� enligt alltid tillf�rlitliga NIK:aren. Katastrof f�r A-laget. Sist i serien med fyra po�ng. Fotbollen l�ggs ner. Ingen tror att den n�gonsin kommer att �teruppst�.
 • 2001 NIK:arens uts�nde reporter �ke Karlsson g�r f�r f�rsta g�ngen p� en innebandymatch, N�rkesberg-Hallsberg.12-8. Hundratusen kronor s�tts in som nytt kapital av n�rkesbergarna i aff�ren N�ra Dej.
 • 2002 Bordtennisen tas �ter upp. Tr�nare blir gamle storspelaren Hans Bergkvist. Premi�r f�r N�rkesbergs filmfestival med Ulla-Karin Grafstr�m som festivalgeneral. Har sedan arrangerats varje �r.
 • 2003 Mot f�rmodan tas A-lagsfotbollen �ter upp. N�st sist i sjuan, men �nd� sexton po�ng. N�ra Dej i konkurs. Varuhuset i R�nneshytta bussar fr�mst �ldre kunder fr�n N�rkesberg till butiken. Bussturerna d�ps av folkhumorn till Antikrundan.
 • 2004 A-laget fyra i serien. Erik Gustavsson slutar som kass�r. Sture Falkenstr�m avlider. Han var initiativtagaren till klubbtidningen NIK:aren, stark profil i klubben och journalist.
 • 2005 A-laget sjua i serien.
 • 2006 A-laget vinner serien (P� pappret dock tv�a efter bortd�mda matcher). Upp i sexan. Anders Edfeldt ny tr�nare. N�rkesbergsboken, en hembygdsb�ckernas Rolls Royce, ges ut.
 • 2007 Erik Gustavsson avlider. A-laget �tta i sexan.
 • 2008 A-laget mitt i serien. Jonas �Spiken� Karlsson spelande tr�nare.
 • 2009 Kvar i sexan med ett n�drop. Jubileumsfest p� Hotellet i Kumla. Boken Matchen � en fotbollssaga fr�n N�rkesberg ges ut.
 • 2010 A-laget sexa i serien och tv� i kommunm�sterskapet. �stra Lerb�cks historias nya bok N�rkeseberg � Bondf�rnuft i nya tider ges ut.
 • 2011 �ke Karlsson avlider. Bj�rn L�fgren ny tr�nare efter Jonas �Spiken� Karlsson. NMFF samarbetar med �sbro GOIF. Klubben utvecklar motionsidrotten. Turistsatsning genom n�tverkssamarbete i bygden.
 • 2012 Fotbollsf�reningen heter numera FK Silva och �r ett samarbete med klubbarna i Mariedamm och Skyllberg. Femma i division 6. Konst- och hantverksutst�llningen i Toltorp och N�rkesbergsfestivalen drar storpublik. 6000 i publiken! �ven farsen Fars lilla t�s drar fulla hus. NIK:s motionssatsning ut�kas med Yoga p� Bj�rklundavallen under sommaren.
 • 2013 NIK �ppnar gym i Sveasalen.