Välkommen till Närkesberg > Föreningar, Kultur > Närkesbergssmedjan

Närkesbergssmedjan

Strax intill f.d.affären i Närkesberg på vägen mot Bergsgården ligger en kombinerad smedja och snickeri bevarad som en tidskapsel från mitten av 1900-talet.

För närvarande är den inte öppen för beökare men kommer att öppna igen 2019.