Välkommen till Närkesberg > Historia

Historia

Föreningen Östra Lerbäcks Historia

Föreningen Östra Lerbäcks Historia ägnar sig åt att dokumentera Närkesbergs historia.

Fram till 1914 fanns inte namnet Närkesberg, utan trakten hette Östra Lerbäck. För att bevara det ortnamnet används det i föreningens namn.

Böcker

Föreningen bildades för att göra boken Från Östra Lerbäck till Närkesberg, som kom ut 2006. Arbetet fortsatte och resulterade 2010 i boken Närkesberg – Bondförnuft i nya tider.

Byavandringar

Föreningen har ansvaret för byavandringarna i Närkesberg, en verksamhet som startade 1982.

Bildsamling

Föreningen har 2 000 skannade bilder, ett urval av över 70 000 studerade bilder från Närkesberg. Bilderna, med uppgifter om vilka som är på dom mm är en unik skatt.

Historievandringar

Föreningen ordnar vandringar med olika historiska teman på beställning för grupper.