Välkommen till Närkesberg > Historia > Byavandringar

Byavandringar

Den första byavandringen arrangerades av Närkesbergs IK 1982. 1983-2010 var Närkesbergs IK, Lerbäcks Hembygdsförening och Studieförbundet Vuxenskolan arrangör genom att tillsätta Närkesbergs Byavandringskommitté. Nu är det Föreningen Östra Lerbäcks Historia som är ansvarig för byavandringarna.

Byavandringarna har besökt alla byar i Närkesberg och är inne på andra varvet. 2017 är det byavandringar i Rude.

Inför vandringarna dokumenteras byns historia i ett häfte. Bland annat finns en lista över personer som har bott i byn från 1780 till en bit in på 1900-talet. 

Alla byavandringshäften gjorda från 1982 till nu finns till salu. Kontakta John Lindkvist, tel 0583-22 192 om du är intresserad av dessa.