Välkommen till Närkesberg > Historia > Kontakt

Kontakt

Mailadress till föreningen: narkesbergsboken2@telia.com

Ordförande: Anders Lindkvist
tel: 070-209 55 38
adress: Emme 433 Tallen, 496 98 Närkesberg

Medlemskap

Vill du bli medlem i föreningen?
Sätt in årsavgiften 100 kr på bankgiro 792-9250.

Glöm inte att uppge ditt namn.

Styrelse

Styrelsen består 2018 av:
Anders Lindkvist, ordförande
Torbjörn Andersson, vice ordförande
Lennart Eklund, kassör
Eivor Nilsson, sekreterare
Berit Andersson
Johnny Gustafsson